Reklam

***Azərbaycan meşələri***

Yazar Birlikdə Öyrənək 20.11.2016 0 yorum

***Azərbaycan meşələri***

Azərbaycan meşələrinin ümumi sahəsi 1213,7 min hektardır. Hər adam başına təqribən 0,12 ha meşə sahəsi düşür ki, bu da ümumdünya miqyasında götürülən müvafiq orta rəqəmdən 4 dəfə ( 0,48 ha ) azdır.Azərbaycan meşələrinin sahəsi ümumi əraziyə nisbətdə az olsalar da növ zənginliyi ilə məşhurdur. Burada 435 növ ağac və kol bitir , onlardan da 70 endemik növlərə aiddir . Bütün Respublika ərazisi üçün enliyarpaqlı meşələr səciyyəvidir . Bu tip meşələr Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqazın , Talış dağlarının alçaq və orta dağlıq ərazilərində geniş yayılmışdır. Azərbaycanın əksər meşələri ( 85% ) dikdiyi yüksək olan dağ yamaclarında yerləşməklə əvəzolunmaz torpaq qoruyucu , sutəmizləyici və iqlim saflaşdırıcı əhəmiyyət ə malikdir.

Hiç yorum yok: